Opłaty konferencyjne

Uwaga! Rejsetsracja możliwa tyllko do 25 sierpnia!

Studenci/ki i doktoranci/ki, przedstawicielki/e NGO, osoby niezrzeszone – 50 zł

Pracownice i pracownicy ze stopniem doktora – 150 zł
Profesorki i profesorowie  (także  ze stopniem dr hab.) – 250 zł

Opłata konferencyjna przewiduje pokrycie: lunchu, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych i publikacyjnych, a także innych kosztów organizacyjnych.

Przewidujemy możliwość zwolnienia z opłaty konferencyjnej dla 10 osób. Uzasadnienia dlazwolnienia z opłaty prosimy kierować na adres kobiece.utopie@uj.edu.pl.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto w terminie do 4 września 2018:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filozoficzny
Bank PKO SA
83 1240 4722 1111 0000 4857 9179
z dopiskiem: „Kobiece utopie nr zlecenia 2001500, [IMIĘ NAZWISKO OSOBY UCZESTNICZĄCEJ]’

Informacja z dnia 5.09.2018

W związku z pojawiającymi się zapytaniami informujemy, że  po dniu 7 września zwrot opłat konferencyjnchy nie będzie możliwy.

 

 

Formularz rejestracyjny

Rejestracja została zakończona.

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31 Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres – do 30 grudnia 2018. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości rejestracji na konferencję. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje

Miejsce zakwaterowania

Dla gości konferencyjnych proponujemy miejsca noclegowe w następujcych lokalizacjach :

  • Domu Gościnnym UJ, ul. Floriańska 49, 31-019 Kraków; Telefon 12 421 12 25; 12 429 17 87
  • Domu Profesorskim – Bursa im. St. Pigonia, ul. Garbarska 7a, 31-131 Kraków; Telefon 12 422 30 08; 12 429 63 31
  • Dom Studencki Nawojka , ul. Reymonta 11, 33-332 Kraków ; Telefon: +48 12 37 81 100
  • Hotel Studencki Żaczek; Al. 3-go Maja 5, 30-063 Kraków, Telefon: 12 622 13 00